ENAM konference v Římě: Smart Cities a potravinová bezpečnost

V pořadí šestá mezinárodní konference ENAM (European Network of American Alumni Associations) proběhla 12.-13. června 2015  v Římě. Hlavní téma znělo “Chytrá města pro lepší Evropu” (Smart Cities for a Better Europe). Účastníci se zabývali zejména rozvojem konceptu smart cities, ale také s tím souvisejícími inovacemi a dopadem na ekonomiku.  Český klub absolventů IVLP zastupoval IVLP alumnus Vít Masare, asistent náměstka primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a plánování.  První den proběhla prezentace zástupců Google a Vodafone, sponzorů akce, kteří popsali plány jejich mateřských firem v oblasti smart cities. Další den navštívil Vít Masare výstavu EXPO 2015 v Miláně, které se zaměřovalo na potravinovou bezpečnost, udržitelnost a zdravé stravování. Účastníci zavítali také do pavilonu USA, který pod mottem AmericanFood 2.0 seznamoval zájemce s trendy zdravého stravování v USA.

ENAM konference v Tbilisi: americké hodnoty a evropská bezpečnost

V pořadí čtvrtá mezinárodní konference ENAM (European Network of American Alumni Associations) proběhla 11. a 12. července 2014 v gruzínském Tbilisi. Ústřední téma znělo „Prosazování amerických hodnot v Evropě – úspěchy a výzvy“. Český klub absolventů IVLP v Tbilisi tentokrát reprezentoval člen řídícího výboru klubu Václav Sochor. Pátek 11. července, v předvečer hlavního jednacího dne konference, všechny účastníky přivítal ve své rezidenci na neformální recepci americký velvyslanec v Gruzii Richard Norland. Mezinárodní konference ENAM svou tvář a pevnou strukturu v některých svých aspektech pořád hledají. Setkání v Tbilisi ale cestu správným směrem rozhodně alespoň naznačilo: nosné a aktuální téma doplněné o agendu jednotlivých členských organizací ENAMu je modelem, který do budoucna může dobře plnit svůj účel. Tím je v prvé řadě aktivní networking, tedy rozvíjení kontaktů a spolupráce uvnitř evropské sítě alumni, obohacený o diskusi nad panevropskými otázkami. Což se v Tbilisi, nádherném a mimořádně bezpečném srdci jinak neklidného regionu podařilo naplnit téměř beze zbytku jak přímo na konferenci, tak i při méně formálních příležitostech mimo ni.

3. výroční konference ENAM

Účastníci 3. výroční konference ENAM.

Účastníci 3. výroční konference ENAM.

Ve dnech 6. – 7. června 2013 proběhla na Kypru třetí výroční konference zástupců národních asociací absolventů výměnných programů vyhlašovaných vládou USA, členů jejich evropského sdružení s názvem ENAM – European Network of American Alumni Associations.

Členem ENAM je také Český klub absolventů IVLP – Czech IVLP Alumni Club, který byl na konferenci zastoupen členkou řídícího výboru klubu, paní Jitkou Schmiedovou.

První den jednání 6. června 2013 proběhl ve znamení seznámení všech účastníků, především z Kosova, Makedonie, Litvy, Estonska, Moldavy  a Ruska.  Paní Cheryl Francisconi provedla na úvod účastníky zajímavým seznamovacím leadership workshopem.  Na závěr dne následovala uvítací recepce v rezidenci amerického velvyslance na Kypru, který se všemi účastníky živě debatoval o situaci v jednotlivých zemích.

Druhý den jednání 7. června 2013 se účastníci sešli v historických prostorách Famagusta Gate, kde byli uvítáni též zástupce Cyprus American Alumni Network (CAAN). Paní Francisconi pokračovala v leadership workshopu již za plného počtu účastníků.  Stěžejním bodem tohoto workshopu byla práce ve dvou skupinách, z nichž jedna se zaměřila na posílení prezentace ENAM a lokálních asociací v sociálních médiích a druhá skupina pracovala na tématu pořádání efektivních akcí jak na úrovni ENAM, tak na lokální úrovni. Účastníci následně absolvovali velmi podnětný a inspirativní workshop s panem Dimisem Michalidesem na téma inovativnosti. Druhou část dne zahájily projevy amerického velvyslance na Kypru, pana Johna M. Koeniga a zástupců CAAN.  Na téma posilování podnikání v době krize poté promluvili dva hlavní přednášející.  Paní Caroline Jenner, CEO, Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE) hovořila o důležitosti podnikatelského vzdělávání již v raném věku na základních a středních školách.  Pan Yadin Kaufmann, zakladel fondu Veritas Venture Partners hovořil o rozmachu podnikání v Izraeli zejména v technologickém oboru.

Účastnící konference se shodli na velkém přínosu tohoto vzájemného setkání a potřebě nadále spolupracovat ať již pod záštitou ENAM, či na bázi nově navázaných vztahů.

Jitka Schmiedová

2. výroční konference ENAM – European Network of American Alumni Associations

Účastníci 2. výroční konference ENAM

Účastníci 2. výroční konference ENAM

Ve dnech 7.— 8. února 2013 proběhla v Londýně druhá výroční konference zástupců národních asociací absolventů výměnných programů vyhlašovaných vládou USA, členů jejich evropského sdružení s názvem ENAM – European Network of American Alumni Associations.

Členem ENAM je také Český klub absolventů IVLP – Czech IVLP Alumni Club, který byl na konferenci zastoupen svým předsedou, panem Jiřím Holým, který je i jedním ze zakladatelů asociace.  Hlavním  organizátorem a garantem byla britská asociace The John Adams Society, reprezentovaná svým předsedou Muddasarem Ahmedem.

První den jednání  7.2.2013 proběhl v budově European Bank for Reconstruction and Development jako rozšířené zasedání ENAM Board Meeting pod vedením generálního sekretáře Massima Cugusiho  kde byly řešeny především organizační, technické a obsahové záležitosti rozvoje ENAM, spolupráce národních asociací a prezentace jejich činnosti. Zástupce Czech IVLP Alumni Clubu ve svém vystoupení uvedl, že byť je český klub nejmladší členskou asociací, dokázal za první rok své existence nejen získat do svých řad několik desítek nových členů, ale dokázal připravit a zorganizovat nebo se podílel na přípravě a  realizaci dvou desítek projektů a aktivit svých členů a zařadil se tak mezi nejaktivnější asociace.  Spektrum aktivit klubu je zachyceno ve výroční zprávě za rok 2012.

Druhý den jednání 8.2.2013 probíhal od dopoledních až do večerních hodin v historických prostorách britského parlamentu jako řádná 2. výroční konference.   Předsedou konference byl pan Nigel Evans, MP, Deputy Speaker of the House of Commons. Stěžejními tématy konference byla nejen problematika vzájemných vztahů mezi Evropou a USA, jejich další rozvoj a posilování, ale také další velmi aktuální témata jako boj s nezaměstnaností mladých lidí v Evropě, podpora podnikání apod. Mluvčími a moderátory byli významní představitelé politického a společenského života ve Velké Británii a zahraničí a představitelé Velvyslanectví USA v Londýně. Hlavními mluvčími byl Nigel Evans, MP, Deputy Speaker of the House of Commons, Thomas Leary, Minister Councelor for Public Affairs, US Embassy London, Andy Slaughter, MP, Labour, Roger Cohen, New York Times columnist, Adam Ereli, Principal Deputy Assistant Secretary, Educational and Cultural Affairs, US Department of State  a další.

Účastnící konference se shodli na potřebě užší vzájemné spolupráce národních asociací a podpoře všech aktivit IV Alumni, kteří mají velký potenciál a sílu vzdělávat, sdílet a předávat své zkušenosti široké veřejnosti a napomáhat tak posilování pozitivních vztahů národních asociací a evropských států k USA a podílet se i na řešení aktuálních úkolů a výzev ve společnosti.

Jiří Holý