Vítejte na stránkách klubu!

Český klub absolventů IVLP (Czech IVLP Alumni Club) je spolek založený absolventy programu International Visitor Leadership Program (IVLP) z České republiky, které působí v rámci Amerického centra v Praze. Program IVLP je organizovaný a financovaný Ministerstvem zahraničí USA v rámci Odboru pro vzdělávání a kulturu.

V rámci tohoto programu jsou do USA zváni odborníci a lídři z nejrůznějších zemí celého světa na krátkodobé studijní programy. Z České republiky se od roku 1992 programu IVLP zúčastnilo již více než 500 zástupců různých oborů a oblastí činnosti, zejména z oblasti politiky, veřejné správy, školství, vědy, nevládních a neziskových organizací, kultury a dalších.

Cílem spolku je podporovat absolventy programu IVLP při aktivním využívání a předávání zkušeností z tohoto programu ve prospěch české společnosti, napomáhat a přispívat k rozvoji česko-amerických vztahů.

Členem spolku se může stát každý absolvent programu IVLP, který je zároveň občanem České republiky.

Český klub absolventů IVLP organizuje řadu aktivit, které jsou veřejně dostupné, zejména přednášky a workshopy pořádané v souladu s výše uvedeným cílem spolku. Pozvánky na tyto akce jsou uveřejňovány na těchto stránkách v rubrice Akce klubu.

Chcete-li nás kontaktovat, neváhejte nám psát na emailovou adresu ivlp@seznam.cz.