Vítejte na stránkách klubu!

Český klub absolventů IVLP (Czech IVLP Alumni Club) je občanské sdružení založené absolventy programu International Visitor Leadership Program (IVLP) z České republiky, které působí v rámci Amerického centra v Praze. Program IVLP je organizovaný a financovaný Ministerstvem zahraničí USA v rámci Odboru pro vzdělávání a kulturu.

V rámci tohoto programu jsou do USA zváni odborníci a lídři z nejrůznějších zemí celého světa na krátkodobé studijní programy. Z České republiky se od roku 1992 programu IVLP zúčastnilo již více než 500 zástupců různých oborů a oblastí činnosti, zejména z oblasti politiky, veřejné správy, školství, vědy, nevládních a neziskových organizací, kultury a dalších.

Cílem občanského sdružení je podporovat absolventy programu IVLP při aktivním využívání a předávání zkušeností z tohoto programu ve prospěch české společnosti, napomáhat a přispívat k rozvoji česko-amerických vztahů.

Členem občanského sdružení se může stát každý absolvent programu IVLP, který je zároveň občanem České republiky.

Czech IVLP Alumni Club organizuje řadu aktivit, které jsou veřejně dostupné, zejména přednášky a workshopy pořádané v souladu s výše uvedeným cílem sdružení. Pozvánky na tyto akce jsou uveřejňovány na těchto stránkách v rubrice Akce klubu.