Gratulace zvoleným členům výboru

Na poslední členské schůzi od 15.3.-24.3. jsme zvolili nové pětičlenné vedení. Zvoleni byli:
Zuzana Pastrňáková
Petra Kubálková
Petr Lang
Alžběta Králová
Martin Shabu

Moc jim gratulujeme a přejeme vše dobré. Níže najdete zápis z členské schůze.

Členská schůze byla svolána formou pozvánky rozeslané členům e-mailem dne 14.2. 2020. Text pozvánky je přiložen k tomuto zápisu včetně Volebního řádu. Do 1.3. podávali členové nominace do voleb na členy výboru. Celkem bylo nominováno 7 členů, a to Alžběta Králová, Hana Šudáková, Zuzana Pastňáková, Martin Shabu, Petr Lang, Radek Vogl a Petra Kubálková. Všichni z těchto nominovaných zaslali emailem svůj medailonek.

Výborem navržená volební komise sestavila hlasovací google formulář. Výbor klubu odkaz na něj odeslal členům emailem v první den schůze, tj. 15.3. 2020. Společně s emailem dorazily členům SMSky s čtyřmístným hlasovacím kódem. V průběhu schůze dne 21.3. 2020 ještě výbor jedním emailem připomenul hlasování.

Počet zúčastněných členů: 67
Počet obdržených hlasovacích formulářů: 67
Počet neplatných hlasovacích formulářů: 2 – důvodem bylo hlasování po ukončení schůze a hlasování pro více než 5 kandidátů 

Projednané body členské schůze

1. Volba zapisovatele
Členská schůze schválila Václava Sochora zapisovatelem.
Pro: 66
Proti:1

2. Volba dvou ověřovatelů zápisu
Členská schůze schválila Terezu Engelovou a Markétu Benešovou jako ověřovatele zápisu.
Pro: 67
Proti: 0

3. Volba volební komise
Členská schůze schválila Lenku Andrýsovou, Jitku Vildovou a Ivanu Šabatovou jako členy volební komise.
Pro: 67
Proti: 0

4. Volba členů výboru
Členská schůze zvolila pět členů výboru, a to v tomto pořadí.

Zuzana Pastrňáková, počet hlasů: 48
Petra Kubálková, počet hlasů: 44
Petr Lang, počet hlasů: 44
Alžběta Králová, počet hlasů: 42
Martin Shabu, počet hlasů: 38

Dále získali kandidáti Hana Šudáková a Radek Vogl po 35 hlasech. Dva hlasy byly neplatné. Jeden z důvodu udělení hlasů sedmi namísto pěti kandidátům, druhý z důvodu pozdního hlasování po ukončení členské schůze.

5. Bod různé
Členové se mohli vyjádřit k čemukoliv v posledním bodě. Níže uvádíme, co zaznělo.

  • Díky za organizaci.

  • Do diskuse nemám žádný příspěvek.

  • Velice bych ocenil, pokud by se více akcí konalo i mimo Prahu. S ohledem na pracovní povinnosti se akcí konaných v Praze mohu zúčastnit jen velice zřídka (a nejsem jistě sám), což mne mrzí.

  • Zdravím všechny a přeji pevné zdraví v těžké době

  • Nemám nic do různého.

  • Bez komentáře.

  • Díky za vaši práci v uplynulém volebním období, Klub jste velice pozvedli!

  • Buďte zdrávi!

  • Zdravím jako stařešina našeho spolku všechny kolegyně a kolegy a přeji všechno dobré do budoucnosti IVLP (v USA jsem byl na zkušené v oblasti migrace a uprchlictví v roce 1994).

Výbor zajistí zapsání nového výboru do Spolkového rejstříku.