Pozvánka na volební členskou schůzi ve dnech 15.3.-24.3

Zveme Vás na volební členskou schůzi, která proběhne elektronicky ve dnech 15.3.-24.3. 2020. Hlavním bodem bude zvolení nových členů výboru našeho klubu. Opět po dobré zkušenosti z posledního členské schůze chceme hlasovat prostřednictvím Google formuláře. Už dnes do 1. března mohou členové posílat nominace kandidátů na členy výbor na email ivlp@seznam.cz.

Více o průběhu voleb naleznete v tomto dokumentu - Volební řád 2020.

Program volební členské schůze:

1. Zahájení schůze rozesláním emailu s odkazem na hlasovací formulář

2. Volba zapisovatele

Návrh výboru: Václav Sochor
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Václava Sochora zapisovatelem.

3. Volba dvou ověřovatelů

Návrh výboru: Tereza Engelová, Markéta Benešová
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Terezu Engelovou a Markétu Benešovou jako ověřovatele zápisu.

4. Volba dvou členů Volební komise

Návrh výboru: Lenka Andrýsová, Jitka Vildová
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Lenku Andrýsovou  a Jitku Vildovou jako volební komisi.

5. Volba pěti členů Výboru

Bude doplněno na základě nominací.

6. Různé

Každý bude mít prostor pro vyjádření nápadů a podnětů, apod.

Připomínky nám mohou členové poslat do konce února.