Slavné výroky generála Pattona

„Dobrý plán důrazně provedený nyní je lepší než dokonalý plán příští týden.“

„Dobré řešení, které se razantně použije nyní, je lepší než řešení dokonalé, které se použije o deset minut později.“

„Amerika miluje vítěze a nesnáší poražené. Proto Amerika nikdy neprohrála a nikdy neprohraje žádnou válku.“

„Pinta potu může zachránit galon krve.“

„Vytrvalostí, studiem a věčnou touhou se každý člověk může stát velkým.“

„Dělejte vše, co chcete po těch, jimž velíte.“

„Dělejte více, než se po vás žádá.“

„Stacionární opevnění jsou pomníkem lidské blbosti.“

„Dobrá taktika zachrání i nejhorší strategii. Špatná taktika zničí i nejlepší strategii.“

„Vždy věřím v připravenost, i když mám na sobě frak.“

„Jsem voják. Bojuji, kde mi řeknou, a kde bojuji, vítězím.“

„Když všichni uvažují stejně, pak neuvažuje nikdo.“

„Když zcela splním svou povinnost, o vše ostatní bude postaráno.“

„V případě pochybností zahajte útok.“

„Vítězství zajišťuje nezdolná duše člověka, ne charakter zbraně, kterou používá.“

„Veďte mě, následujte mě, nebo mi uhněte z cesty.“

„Lépe pro něco žít, než zemřít pro nic.“

„Bůh měj slitování s mými nepřáteli, protože já je mít nebudu.“

„Morální odvaha je tou nejcennější a obvykle nejnedostatkovější vlastností člověka.“

„Nikdy nedovolte nepříteli zvolit bojiště.“

„Z kancelářské židle nikdy nevzešlo žádné dobré rozhodnutí.“

„Říkejte, co si myslíte, a co říkáte, myslete vážně.“

„Úspěch znamená, jak vysoko se odrazíte ode dna.“

„Vůdčí osobnost musí být herec.“

„Voják představuje celou armádu.“

„Existuje jen jeden typ disciplíny: naprostá disciplína.“

„Válka je jednoduchá, přímá a nemilosrdná.“

„Války se sice vedou zbraněmi, ale vyhrávají je lidé.“

„Poraženi jste vždy až tehdy, přiznáte-li si to.“

„Neměli byste nepřítele podceňovat, ale stejně nebezpečné je přecenit jej.“

„Útočte rychle, nemilosrdně, urputně, bez oddechu. Ať jste jakkoli unavení a hladoví, nepřítel bude unavenější a hladovější. Bušte do něj dál.“

„U vyloďovacích operací je ústup nemožný, kapitulace je nečestná a bláhová. A především pamatujte, že my jako útočníci máme iniciativu a my přesně víme, co hodláme udělat, zatímco nepřítel naše záměry nezná a pouze odráží naše údery. Tuto ohromnou výhodu si musíme udržet tím, že budeme útočit rychle, nemilosrdně, urputně a bez oddechu.“

„Armáda je tým: žije, spí, jí, bojuje jako tým. Tohleto hrdinství jednotlivce je pěkná hovadina.“

„Válka je nejvyšší zkouškou člověka, v níž stoupá do výšin, kam při jiné činnosti nedosáhne.“

„Každý příčetný muž má v boji strach, avšak disciplína v něm namísto toho vzbudí odvahu.“

„Člověk musí znát svůj osud. Pokud jej nerozeznává, je ztracen. Tím chci říct, že člověku osud jednou, dvakrát či nejvíce třikrát poklepe na rameno. Pokud má potřebnou představivost, otočí se a osud mu ukáže, kterým směrem se na rozcestí vydat, pokud má potřebnou kuráž, vydá se jím.“

„Ve válce je jedinou jistou obranou útok a účinnost tohoto útoku závisí na bojovných duších těch, kteří jej vedou.“

„Nikdy lidem neříkejte, jak co dělat. Řekněte jim, co udělat, a oni vás překvapí svou vynalézavostí.“

„Války se sice vedou zbraněmi, ale vyhrávají je lidé. Vítězství získává duch těch, kteří následují, a toho, jenž vede.“

„Řada těch, kteří by měli být chytřejší, se domnívá, že války rozhodují bezduché stroje, a ne krev a utrpení statečných mužů.“

„Tanky jsou novou a speciální zbraní – novější než letadlo, stejně speciální a zcela jistě stejně cennou.“

„Neustále probíhá soustavná změna prostředků, jak dosáhnout neměnných cílů. Musíme dbát, abychom těmto různým prostředkům ve svých myšlenkách nepřikládali nepatřičný význam, protože od samého počátku jich existovala nekonečná řada a jejich zastánci o každém z nich tvrdili, že jeho přijetí je jediným řešením pro úspěšné vedení války.“

„Neškolená odvaha je k ničemu tváří v tvář školeným střelám.“

„U pěšáka musí být samozřejmostí, že bojovou techniku přijme jako partnera a připraví se, aby požadavky kladené válkami budoucnosti splnil ještě lépe.“

„Spousta vojáků dospěje k chybnému chápání války tím, že ví příliš o příliš málo věcech.“