Demarkační linie

Demarkační linie byla původně stanovena především z vojensko-technických důvodů. Podle dohody na Jaltské konferenci měla vést po hranici Československa, aby zamezila smísení armád či případnému nechtěnému střetu spojeneckých jednotek – Rudé armády SSSR postupující k Praze z východu a armády Spojených států postupující ze západu.
Demarkační linie

Demarkační linie

Linie, která měla mít čistě vojenský účel, se změnila v politické rozhraní, které bylo počátkem významných změn v poválečném Československu. Sovětský svaz chtěl linií minimalizovat přítomnost americké armády na území Čech.

Na základě vývoje válečných operací na západě Čech došlo (po dohodě mezi A. I. Antonovem a D. D. Eisenhowerem) však došlo k posunu čáry dotyku na linii Kraslice — Karlovy Vary — Plzeň — České Budějovice.

Do Plzně dorazily jednotky 3. armády USA generála Pattona dne 6. května 1945. Do Rokycan podle pamětníků přijeli vojáci 9. pluku 2. pěší divize generála Robertsona dne 7. května ráno. O tři dny později se zde setkali s jednotkami Rudé armády – 6. gardové tankové armády, 5. gardového tankového sboru.

Ve městě Rokycany probíhala demarkační linie na jeho východním okraji, kde byl v roce 1999 odhalen pomník, který připomíná tuto historickou událost. Další připomínkou je Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, které leží na jihozápadním okraji města.

Podíl americké armády na osvobození Čech byl po válce oficiální propagandou v lepších případech zamlčován, v těch hoších dezinterpretován či úplně vyloučen. Z obecného povědomí však nezmizel nikdy.

240 mil ke svobodě

U příležitosti 70. výročí osvobození uspořádal klub Old Car Rangers Praha pod záštitou Velvyslanectví USA 20.—27. června 2015 vzpomínkovou jízdu historických vozidel “240 mil ke svobodě” připomínající demarkační linii. Major Adam Knox z Kanceláře pro obrannou spolupráci navštívil 24. června společně s účastníky jízdy několik historických míst, která připomínají přítomnost americké armády na konci 2. světové války v Písku a v jeho okolí.

Na vzpomínkové akci u památníku americké armády v Písku poděkoval major Knox organizátorům jízdy i zástupcům města za uchovávání památky přítomnosti amerických vojáků v České republice a připomínku demarkační linie.

Další informace v článku Američané přešlapovali na demarkační čáře