Co viděly americké kamery v Čechách

Zatím nejúplnější přehlídku filmových záznamů o působení amerických jednotek za západě, jihozápadě a jihu Čech nazvanou „Co viděly americké kamery v Čechách“ uvedla Česká televize na podzim 2010 a zimě 2011 v rámci cyklu „Hledání ztraceného času“.

Identifikační tabulka kameramana J. J. Thomase od 166. Signal Photo Company

Identifikační tabulka kameramana J. J. Thomase od 166. Signal Photo Company

Deset dílů přibližuje různé události z období mezi 5. květnem a 18. srpnem 1945, které v Plzni, Protivíně, Rokycanech, Karlových Varech, Chebu, Lokti, Sušici, Volarech a mnoha dalších městech a místech natočili kameramani jednotek U. S. Army Signal Corps.

Unikátní dokumentární záběry z osvobozování západních Čech americkou armádou na konci 2. světové války skrývaly depozitáře Amerického národního archívu (NARA) ve Washingtonu. Záběry, které natočili kameramani Graham, Leiter, Lambert, Butterfield, Snowden a nejméně desítka dalších, se v České republice promítaly poprvé v roce 2005.

Filmové záznamy přivezl tehdy William T. Murphy, kterého v rámci příprav oslav 60. výročí osvobození oslovilo Velvyslanectví USA v Praze. Murphy působil jako vedoucí oddělení dokumentárních filmů NARA a vyhledal filmové záběry do té doby u nás úplně neznámé. Další filmy dohledal ve spolupráci s českým filmovým historikem Karlem Čáslavským.

„Více než rok však trvalo, než byly odpovídajícím způsobem popsány a uvedeny do reálného kontextu, protože Američané se o to sice pokusili, ale protože neznali prostředí, často chybovali. Zástupy zajatých Němců a některé nápisy je totiž často vedly k přesvědčení, že se nacházejí v Německu,“ přibližuje obtíže při identifikaci jednotlivých snímků Karel Čáslavský, který filmový materiál zpracoval pro Českou televizi.

„Pohled českých a amerických kameramanů na konec války v Čechách je odlišný. Čeští kameramani jsou fascinováni povstáním a pak osvobozením, ale Američané mají jiné hlavní téma. Zajímají je hlavně Němci. Je to celkem pochopitelné, protože kvůli Němcům Američané do Evropy i do Čech přišli a kvůli nim riskovali i své životy. Ve chvíli, kdy došli až na konec cesty, chtějí si odvézt domů snímky, které jim budou navždy připomínat velké vítězství, “ vysvětluje filmový historik Karel Čáslavský.

Na projektu spolupracovalo i tiskové oddělení Velvyslanectví USA.

Přehled dílů:

1. díl — Osvobození Sušice 6. května 1945

2. díl — Vstup Američanů do Havlovic 5. května 1945 a dále osvobození Křimic a Plzně 6. května 1945

3. díl — Další události z osvobozené Plzně –  pohledy na zničený areál Škodových závodů, návrat Československé samostatné obrněné brigády a oslavu konce války

4. díl — Příjezd amerických vojsk do Stodu, Mantova a Losiny 6. května a záběry z Volar mezi 8. až 11. květnem

5. díl — Loket, Krásno, Sokolov

6. díl — Osvobození Karlových Varů a okolí 9.—11. května 1945, odchod Němců, separační tábory

7. díl — Cheb, kde 8. května 1945 příslušníci 1. pěší divize americké armády oslavili kapitulaci Německa. Záběry ze dvou zajateckých táborů, kterými během několika měsíců prošlo zhruba padesát tisíc Němců

8. díl — konec války v Rokycanech, setkání Rusů a Američanů na strakonické silnici

9. díl — Tvrdá vyjednávání o demarkační linii (Kamenný Újezd, Konstantinovy Lázně), přátelská setkání amerických a sovětských vojáků, osvobození Dýšiny

10. díl — Podíváme se za demarkační linii, do Prahy, Velichovky a Hradce Králové