První byla u nás 90. pěší divize!

Americké jednotky překročily české hranice poprvé ve středu 18. dubna v 9:55 hodin. Průzkumná četa 358. pluku 90. pěší divize (90th Infantry Div.) XII. Sboru Třetí armády vstoupila na české území v místě zvaném Kočičí hlava. Krátce před polednem téhož dne dorazila předsunutá hlídka do města Hranice (Rossbach).
Překročení státní hranice americkou armádou 18. dubna 1945 v místě "Kočičí hlava"

Překročení státní hranice americkou armádou 18. dubna 1945 v místě „Kočičí hlava“

Představitelé města, jehož obyvatelé byli převážně německé národnosti, byli vyzváni, aby zajistili odzbrojení a vyvěsili bílé prapory na znamení kapitulace ve 14 hodin. Němci výzvy neuposlechli, a tak Američané po uplynutí lhůty zahájili dělostřeleckou palbu, při níž byla poškozena textilní továrna a čtyři lidé zemřeli. Po této údálosti byla v oknech vyvěšena bílá prostěradla a americká armáda mohla postupovat bez odporu dále a ve 14.30 obsadila první město na českém území — Hranice u Aše. Jako první vstoupil na naše území zpravodajský důstojník poručík Merril B. Rudes.

Divizní odznak 90. pěší divize

90 pěší divize povstala z nových států Texas a Oklahoma během první světové války. Divizní odznak spojují počáteční písmena „T“ a „O“ jako symboliku obou států. Tyto písmena zde později vynesly přezdívku „Tough Ombres,“ která tímto přináší pocit zdravého sebevědomí jednotky. 90.divize byla po dobu 2.světové války také někdy nazývaná „ALAMO“.

Novina, že 358. pěší prapor přešel hranici, se rozšířila jako oheň. Spolu s ním vstoupil do Čech také druhý a třetí prapor s plukovní tajnou službou a průzkumnou četou. Tyto základní oddíly byly součástí první Západní Aliance, která přešla  Německo od jedné hranice k druhé.

Jejich postup zpomalil do krajnosti drsný zalesněný terén Thuringenwaldského lesa. Volksturm, špatně vyzbrojení vojáci, zablokovali cesty a zpomalovali americké vojáky v postupu. 15. dubna se pluk zastavil v Hofu, velkém městě poblíž české hranice, kde se setkal s houževnatým odporem ze strany oddílů SS a zbývajícího Wermachtu. V následujících dnech pluk obcházel hranice Československa, aby je zase na jihu překročil  a nepřetržitě postupoval do Československého vnitrozemí směrem k městu Sušice.

Zatím nastaly veliké události. Berlín byl dobyt Rusy, americká vojska si podala ruce s Rusy na několika místech  a spojenecké jednotky v jižním Německu prošly skrz Brennerský průsmyk  a navázaly kontakt s našimi vojsky v Itálii. Německý odpor byl zničen — přicházel brzký konec.

Ve Flossenbergu pluk 23. dubna osvobodil koncentrační tábor s kapacitou tisíc vězňů, a tím ukončil utpení hladovějících a nemocných Poláků,  Rusů a Francouzů.

Válečný konec

V poledne 8. května, byl pro americké prapory vydán rozkaz zůstat stát a přestat s ofenzivní činností. Válka skončila pro pluk uvnitř v Československa a blízko Rudé armády. Jednotka přišla do kontaktu s Rusy v dalších několika dnech a dostala těžký úkol uzavřít  bloudění vojáků poražené německé armády.

Válečný příběh 90. pěší divize skončil tady, byla to tvrdá válečná výprava. Vojáci prošli  pět zemí; Francii, Lucembursko, Belgii, Německo a nakonec území tehdejšího Československa. 358. pěší divize uskutečnila své heslo „PERAGIMUS“ – symbol dokončení. A tak, dostala právo, vyprávět tento válečný příběh o mužích na bojové výpravě, a zvláště o těch, kdo položili svůj život, nebo mají dodnes bolesti ze starých válečných zranění, jen aby dokončili svou  práci.

Další informace:

Zdroj: Hranice u Aše a Frank Nykl

Místo, kde hlídky americké armády překročily státní hranice v místě "Kočičí hlava", 70 let poté, 18. dubna 2015 (foto Velvyslanectví USA)

Místo, kde hlídky americké armády překročily státní hranice v místě „Kočičí hlava“, 70 let poté, 18. dubna 2015 (foto Velvyslanectví USA)

Informační tabule připomínající překročení české hranice americkou armádou 18. dubna 1945.

Informační tabule připomínající překročení české hranice americkou armádou 18. dubna 1945.

Pamětní deska v Hranicích u Aše

Pamětní deska v Hranicích u Aše